NLP Trainer

Seuraava NLP Trainer -koulutus alkaa elokuussa 2018.

NLP Trainer koulutus antaa hyvät valmiudet esittää asioita luontevasti omana itsenään. Paljon pieniä kokeiluja ryhmän edessä, paljon keinoja ryhmäytymiseen, ryhmän ohjaamiseen ja yhteisen oppimisen aikaansaamiseen. Paljon uusia NLP menetelmiä omaan kasvuun ja kehitykseen. Kaikkien NLP Practitioner ja Master Practitioner menetelmien ja taitojen kertaus. Keinot, ’kikat’ ja välineet NLP menetelmien ja ideoiden valmentamiseen.

NLP Trainer on erittäin hyvä NLP kouluttajakoulutus, hyvä valmentaja-/kouluttajakoulutus, erittäin hyvä vuorovaikutuskoulutus (ollaan koko ajan ryhmän kanssa), lisäksi hyvä mallituskoulutus ja vielä hyvä NLP koulutus (mukana syventävää NLP:tä ja kaikki uudet ideat).

Päivät 2018: 2.-5.8., 16.-19.8. ja 12.-14.10. (yksitoista päivää) ja 2019: 8.-10.2., 22.-24.3. ja 10.-12.5. (yhdeksän päivää).

Tiedustelut seuraavasta NLP Trainer -koulutuksesta ja esitepyynnöt: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi, 0400 – 756 670