Minänäkökulmasta maailmassa läsnäoloon

Minänäkökulmasta maailmassa läsnäoloon -kansi

Minänäkökulmasta maailmassa läsnäoloon

Yksi syvällisen muutoksen muoto on vuosituhansia ollut spirituaalinen/henkinen muutos. Spirituaalinen muutos tarkoittaa siirtymistä minänäkökulmaa laajempaan näkökulmaan.

Sana ‘spirit’ tulee latinan verbistä spirare, hengittää. Tästä juuresta sille on tullut paljon merkityksiä tyyliin innostava/vahvistava/elävöittävä. Spirituaalinen muutos on olemisen tason muutos, sellainen jossa koko elämä muuttuu toisenlaiseksi, niin työ, parisuhde, vanhemmuus, ystävyys kuin kaikki muukin. Tässä muutoksessa ei ole kyse itsestä luopumisesta vaan minänäkökulman peittämän aidon minän löytämisestä.

Yllätys on tämä: aito itse ei löydy sisältä, kuten nykyisin ajatellaan, vaan itsen ulkopuolelta, siitä isommasta kokonaisuudesta, mihin kuuluu.
Tässä kirjassa käydään läpi sitä, millä ehdoilla ja millaisin harjottein tämä on mahdollistunut aikaisemmin ja miten se mahdollistuu nykyisin.