Koulutukset

300Buddha1NLP ei ole ensisijaisesti tietoa, vaan pikemminkin taito- ja kokemusperinne. NLP koulutukset ovat hyvin käytännönläheisiä. Kouluttaja esittelee vuorovaikutukseen ja kokemusten/elämysten rakentumiseen liittyviä ideoita ja menetelmiä ja usein demonstroi ne, jonka jälkeen koulutuksen osallistujat kokeilevat niitä työskennellessään pareina tai pieninä ryhminä. Ajatuksena on, että mitään ei tarvitse uskoa sinällään, vaan kaikki kokeillaan itse: ideoiden ja menetelmien toimivuus käytännössä ratkaisee niiden arvon.

Tyypillistä NLP koulutukselle on, että ihmiset ovat hämmästyneitä, kun ideat ja menetelmät todella toimivat: ”Mukavia harjoituksia ja nämä vielä toimivat!”