Aika muovailuvahana

– NLP ja henkilökohtaisen ajan rakenne
aikamvmuoksittuEsimakua kirjasta:

Aika kokemuksissa – kokemukset ajassa
Nyt-hetken paikka

Tämä on kirja ihmisten aikakokemuksista ja siitä kuinka niitä voi muuttaa. Kirja on yhteenveto usean vuoden tutkimus-, luku- ja kokeiluprosessista, syväsukelluksesta aikakokemukseen. Siinä kuvataan monia uusia ideoita ja menetelmiä tutkia ja muuttaa aikakokemusta ja sitä kautta muita kokemuksia. Taustana kirjan kehittelyille on NLP ja sen monet muutosmenetelmät. Tässä kirjassa tätä NLP:n käytännöllisyyttäon sovellettu laajasti erilaisiin aikakokemuksiin.

Vaikka aika jollakin tavalla olisikin olemassa, jokainen tekee siitä aina oman versionsa ja siksi elää aina omaa, itse tehtyä aikaansa. Ajan muodot eri kulttuureissa ja eri tilanteissa ovat lähes loppumattomat. Kulttuuriantropologi Edward T. Hallin sioux -intiaaniystävä oli saanut sekä intiaanien että valkoisten kasvatuksen. Hän kertoi: ”Mitä ajattelet ihmisistä, joilla ei ole sanaa ajalle? Minun kansallani ei ole sellaisia sanoja kuin ’myöhässä’ eikä sen paremmin ’odottaa’. He eivät tiedä mitä on olla myöhässä tai mitä on odottaminen.”

Kirjassa on paljon tietoa ajasta: ajan historia, aikakokemusten kulttuurinen ja yksilöllinen moninaisuus, katsaus NLP:n aikajänneideoihin.

Siinä on paljon uusia menetelmiä: nyt hetken muuntelu (linkki), ajan osien – menneen, nykyisen, tulevan – muuntelu, sylkisen ja lineaarisen ajan integraatio, asioiden sijoittelu sykliseen ja lineaariseen aikaan, aika sisäisenä tilana ja tilaoperaatiot, asioiden sijoittelu aikaan ja ajattomuuteen, ajan nopeuden muuntelu, koko aikakokemuksen muovailu, ongelmanratkaisu aikakokemusta muuntelemalla, tavoitteiden ja voimavarojen sijaintitapa ajassa.

Kirjassa on paljon uusia ideoita: Batesonin tasot (kokemusten metatasot), mielleavaruus, syklinen aika, aika, ei-aika ja ajattomuus, merkityskynnykset, aikojen integrointi, kokemukselliset keskipisteet, aika sisäisenä tilana.

Siinä on paljon käytännöllistä: monenlaisia tapoja löytää sopiva aika sopivaan tilanteeseen, kuinka tehdä ja kuinka purkaa kiire ja stressi aikakokemusta muuttamalla, ajan nopeuttaminen ja hidastaminen, kuinka olla nykyhetkessä tai kuinka tehdä tulevaisuus tärkeäksi, voimavarojen istuttaminen aikaan.

Kulttuuriantropologi Edvard T. Hallin sioux -intiaaniystävä, joka oli saanut sekä intiaani- että valkoisten kasvatuksen, kertoi:”Mitä ajattelet ihmisistä, joilla ei ole sanaa ajalle? Minun kansallani ei ole sellaisia sanoja kuin ’myöhässä’ eikä sen paremmin ’odottaa’. He eivät tiedä mitä on olla myöhässä tai mitä on odottaminen.”Kirja on yhteenveto usean vuoden tutkimus-, luku- ja kokeiluprosessista. Tulokseksi tuli paljon uutta tietoa ajasta, katsaus aikajänneideoihin, paljon uusia menetelmiä, paljon uusia ideoita.

Sisällysluettelo

OSA I: Kuka keksi ajan?
1. luku. Kaiken aikaa
2. luku. Ajan historia

OSA II: Henkilökohtaisen ajan rakenne
3. luku. NLP ja henkilökohtainen aika
4. luku. Lineaarinen ja syklinen aika
5. luku. Nyt
6. luku. Ajan osat: mennyt, nykyinen ja tuleva
7. luku. Tavoitteet ja voimavarat ajassa
8. luku. Ajan nopeus: kun aika menee nopeasti tai hitaasti
9. luku. Arkipäivän aikoja
10. luku. Aika ja ajattomuus

OSA III: Aika ja tila
11. luku: Ajan tilat

Liite: Aika Aristoteleesta Einsteiniin /Totte Vadén