Cosa Mentale koulutukset

Olemme pitäneet Totte Vadénin kanssa muutaman Cosa Mentale -koulutuksen. Teemoina ei-tekeminen ja muut uuden syksyllä 2016 ilmestyvän kirjamme teemat. Tällä hetkellä seuraavaa koulutusta ei ole sovittuna. Alla esimerkkinä yhden koulutuksen ohjelma.

Ensimmäinen päivä

Tietämisestä havaitsemiseen: Wittgenstein sanoi, että ennemmin tai myöhemmin meidän on peruutettava tietämisestä havaitsemiseen, tehdään se nyt!
– NLP harjoitus

Aika ja paikka: aikakauden muuttuessa muuttuu aikakin ja samalla ajan ja paikan suhde. Modernissa aika pilkottiin menneeseen, joka oli vanhaa ja vähäarvoista, nykyiseen, jossa huomio oli ongelmissa, puutteissa ja niiden korjaamisessa, ja tulevaan, jossa oli kaikki hyvä. Nämä olivat irti toisistaan, mielikuvissakin. Menneisyyttä ei tarvittu enää, tulevaisuus oli jossakin muualla. Nyt ’hic et nun’, aika on kiinni paikassa, ’tässä ja nyt’.
– NLP harjoitus

’Kotiin paluu’ -voimavaraharjoitus. Monet NLP:n integraatioharjoitukset tuntuvat ’kotiin paluulta’, kokonaiseksi tulemiselta, eheytymiseltä. Tässä tutkitaan uutta tapaa kokea voimavaratunteita, sellaista, jossa tunteen kolme tärkeä puolta yhtyvät, integroituvat: sen havainnon tai tiedon puoli, sen tunne- tai yhteyspuoli ja sen kehollinen ’energia’puoli.
– NLP harjoitus

Toinen päivä

Asiat, sanat, teot ja paikat: tiedämme, että teot ja sanat eivät aina vastaa toisiaan, mutta tämä hajaannus on mennyt pitemmälle, on tekoja, jotka eivät ole paikoillaan, irrallisiksi jääviä asioita ja ideoita, jotka eivät käänny teoiksi, sanoja joilla ei enää ole sisältöä, tai ainakaan yhteistä sisältöä jne. Mitä tapahtuu, kun nämä kaikki kerätään mielleavaruudesta ja laitetaan taas yhteen, niin kuin oli aikojen alussa, sitä tutkitaan tässä jaksossa.
– NLP harjoitus

Hand-dancing eheytykset: Modernin ajan perusmetodi oli pilkkominen. Asiat pilkottiin, irrotettiin, erotettiin, nimettiin, listattiin ja mitattiin. Psykologiaankin tuli erikseen tunteiden psykologia, havaitsemisen psykologia, muistin, ajattelun, oppimisen, persoonallisuuden psykologia jne. loputtomiin. Hand-dancing eheytyksillä voi kerätä yhteen teknologian pirstomaa. Intelligere -sanan alkumerkitys on yhdistää irrallaan olevia, nähdä niiden piilossa olevat siteet.
– NLP harjoitus

Ei-tekeminen: hyvät NLP kouluttajat (tai koutsit) eivät enää tee mitään, he ovat siirtyneet modernin ajan hallinnan projektista sallinnan projektiin.
– NLP harjoitus

’Voiman’ opastamana: ei-tekemisen ’sallinnan’ projektissa, joka korvaa modernin ajan luonnon/mielen/tunteiden/ajan/stressin jne ’hallinnan’ projektit, kohtaamme ’voiman/voimat’, siis yksittäistä ihmistä suuremmat asiat. Niitä ei voi perinteisillä tekniikoilla, edes NLP menetelmillä hallita. NLP menetelmä on enää lähtöalusta kutsua ’voima’ esiin. Kun se on tullut, kun ’voima’
poikkeaa käsikirjoituksesta, ei tarvitse enää tehdä mitään … se tekee.
– NLP harjoitus