Minätyö

Maailma muuttuu nopeasti. Työ muuttuu aineellisesta aineettomaksi, käsistä korvien väliin. Varmuus muuttuu epätietoisuudeksi, ennalta tietämisen läsnäoloksi, erilaisuus häiriöstä voimavaraksi, terapia omaksi kasvuksi, tiedon merkitys oivalluksen mahdollistamiseksi. Määräämisen sijaan tuotannon tekijäksi tulee autenttinen vuorovaikutus. Tunteiden syrjään siirtäminen ja hallinta muuttuvat sallimiseksi, järkevyys henkilökohtaisuudeksi. Sääntöjen ja vakauden sijaan on jo kauan sitten siirrytty jatkuvaan muutokseen ja luovuuteen. Voiman sijaan tulee virtaus, vertikaalisuuden sijaan horisontaalisuus. 

Tässä kirjassa, sekä edellisessä, ITSEstään-kirjassa Veli-Matti Toivonen ja Marja Koivisto ovat tutkineet, miten ihmisten työ ja elämä ovat muuttuneet. He ovat mallittaneet, minkälaisilla ajattelu- ja toimintatavoilla uudessa työssä ja elämässä voi pärjätä ja onnistua tässä. Minän kasvua ja kehitystä tukevassa NLP-kirjassa mukana on paljon hyviä, käytännöllisiä harjoituksia.

Kirjoittajat:

Veli-Matti Toivonen on psykologi, YTM, NLP Trainer’s Trainer, Senior Modeller (osaamisen mallittaja), psykoterapeutti (TEO), työnohjaaja ja työyhteisövalmentaja. Hän on järjestänyt NLP-koulutuksia 1990-luvun alusta ja on mm. kouluttanut useimmat suomalaiset NLP-kouluttajat. Veli-Matti Toivonen on kirjoittanut yhdeksän NLP:tä käsittelevää kirjaa ja hänen artikkeleitaan on julkaistu suomalaisissa ja amerikkalaisissa lehdissä. Veli-Matti Toivonen on johtava NLP:n kehittäjä Suomessa.

Marja Koivisto on valmentaja ja kouluttaja, NLP Trainer, NLP Master Coach sekä Brandon Baysin valitsema MATKAmenetelmän kouluttaja Suomessa. Hänen intohimonsa on ohjata yksilöitä ja ryhmiä löytämään oma polkunsa, oman minänsä todelliset voimavarat ja mahdollisuudet niin työuralla kuin henkilökohtaisesti. Ihmisen tiedostamattomat voimavarat, henkilökohtaisten tunnelukkojen purkaminen sekä rajoittavien ajatusmallien muuttaminen – oivallukset – ovat hänen ydinaluettaan. www.marjakoivisto.fi

Tilaa kirja