Kirjat

Kirjat

Pekka Himasen mukaan nykyajan Sampo on luovan vuorovaikutuksen verkosto. Toisin kuin suljettu tehdas se voi olla missä tahansa ja sen voi perustaa minne tahansa. Tämän ’tehtaan’ ovi on kohtaaminen eikä ovella ole vartijaa. Tai voi olla, mutta se vartija on ovelle saapuneen mielessä: hänen tapana ja tottumuksensa, hänen ’lasikattonsa’ (rajoittavat uskomuksensa). Niitä on molemmilla, sekä koutsilla että hänen asiakkaallaan. Tämän kirjan teemana on kuinka suorittamisesta voi päästä asioiden itsellään tapahtumisen sallimiseen.

Lataa ilmainen näyte

Tilaa kirja

Shamanismi on nykynäkemysten mukaan kaikille ihmisille ominaisen eläytymis- ja kuvittelukyvyn jalostamista. Osaamme kuvitella ja eläytyä, mutta emme aina muista tulla kokonaisina takaisin. Mitä enemmän osia itsestä jää eläytymisen kohteisiin, sitä enemmän ihminen menettää voimaansa. Jos työ stressaa, kyse on siitä, että joku osa itseä on vielä työssä, vaikka itse on jo kotona. Kysymys kuuluu nyt: mikä osa, ja kuinka sen saa sieltä takaisin?

Kun itsensä saa takaisin itseen, hiljainen voima alkaa lisääntyä. Se on eri asia kuin aktivoitu myönteinen tila tai edes muotiasia voimaantuminen. Myönteisillä tiloilla on aina nimet, mutta hiljainen voima on sanatonta, nimetöntä. Eri tavoin paikalle pyydetyt tilat häipyvät usein kun tilanne on ohi, kerätty hiljainen voima on sen sijaan pysyvää.

Shamaanin toiminnasta on paljon sekä ulkopuolisten havainnoijien kuvauksia että shamaanien omia kertomuksia. Tässä kirjassa on puolestaan valikoima konkreettisia mielikuvamenetelmiä, joita jokainen voi kokeilla itse.

Lataa ilmainen näyte

Tilaa kirja

’Moderni kokemus’ kirjan ensimmäinen lause kuuluu näin: ”Kun ’vahva’ yhteisöllisyys (uskonto, ideologiat, luonnon kierto) modernin ajan edetessä vähitellen hävisi, ihmiset altistuivat omalle psyykelleen.” Kirja kertoo mitä meille kaikille sen jälkeen tapahtui. Elämän psykologisoituminen tarkoittaa sitä, että meidän harteillemme laitettiin apina: meille luvataan kaikki, mutta se kaikki on täysin itsestä kiinni.

Lataa ilmainen näyte

Tilaa kirja

Se rakkaus, millä katsoo nukkuvaa lasta’ on katsaus mallituksiin, omiin ja NLP koulutuksissa tehtyihin, viimeisen 25 vuoden ajalta. Nimi on lainaus yhdestä mallituksesta. Toinen nimi voisi olla ’Tuhat ja yksi mallitusta’. Eräs näyttelijä kertoo kuinka hän onnistuu kuvauksissa hyvin: ”Teen kamerasta rakastetun, sitten se sujuu.” Kaikki meistä eivät näyttele, mutta ’rakastettu’ voi olla hammasharja, puhelin jolla soittaa asiakkaalle tai jokin muu oman arjen asia.

192 sivua. Kirjoittanut Veli-Matti Toivonen.

Lataa ilmainen näyte

Tilaa kirja

Palata sinne missä ON’  (2018) jatkaa edellisen Muistaa ja Sallia kirjan hengessä hyvin yksinkertaiseen ja hyvin konkreettiseen, (kehon) asentoon, (käden) eleeseen, (silmän) paikkaan. NLP ei ole ensisijaisesti tietoa, se on kokemus- ja taitoperinne. NLP:ssä siirretään silmän tai korvan paikkaa (mielikuvissa tietenkin), kysytään missä -kysymyksiä ja muutetaan kokemuksia sen jälkeen paikallaan kääntyen, mielikuvan tausta- tai perusväriä muuttaen tai skaaloilla liikkuen.

Esimerkiksi kääntymisestä, kurkkaa tänne  http://www.nlpyhdistys.fi/mieli-blogi/eskimokaannos/

Kirjoittanut Veli-Matti Toivonen ja Totte Vadén

Lataa ilmainen näyte

Tilaa kirja

Muistaa ja sallia (2016). Tekemisestä tapahtumiseen. Hyvät NLP-kouluttajat tai valmentajat eivät tee mitään, mitä ihmettä se voi tarkoittaa? 24 lyhyttä lukua, joka luvun lopussa NLP-harjoitus. Teemoina ei-tekeminen, salliminen, tulevaisuuden muistaminen, vuorovaikutustyö vs. kohtaamistyö, mieli-keho -eheys, ’osallisten performanssi’ ja paljon muuta. Katso fb sivut Muistaa ja sallia.

Kirjoittanut Veli-Matti Toivonen ja Totte Vadén

Lataa ilmainen näyte

Tilaa kirja

Ihmisen ikävä toisen luo syntyi silloin kun yksilö-ajattelu, viittauskieli ja teknologian hiipiminen sisäämme alkoivat erottaa meitä ja jopa asettaa aikaisempaa enemmän vastakkain.

Puitteet etääntymiselle ja vastakkainololle asetti reilut kaksi tuhatta vutta kestänyt ’yhden’ aika, joka nyt, 1960-luvulta asti, näyttäisi olevan murtumassa.

Jos näin on, elämme mielenkiintoisia aikoja. Ihmiset palaavat toistensa luo ja löytävät toisensa eri tavoin kuin ’yhden’ aikana. Elämä on matka toistensa luo parisuhteessa, nykyisissä kiinnostusryhmissä tai ’uusheimoissa’, globaalisti ja suhteessa luontoon. Tämä matka ei ole ensisijaisesti taloudellinen, se on ’eksistentiaalinen’, olemassaolemisen tapa.

Siksi kaikki puhe kuuntelusta, kysymisestä, läsnäolosta, dialogista, erilaisuuden huomioimisesta, arvostamisesta. Millainen oli se maailma, mistä tulemme, kun näitä kaikkia pitää oikein opettaa! NLP:n voi nähdä tämän muutoksen yhtenä, vaikka vähän vääristyneenäkin peilinä. Tämä suuri aalto on liikuttanut meitä psykologeina ja NLP kouluttajina ja tässä kirjassa hahmotellaan tuota muutosta. Kaari on pitkä, kirjan tarina alkaa Firenzestä vuonna 1485.

Kirjoittanut Totte Vadén ja Veli-Matti Toivonen

Lataa ilmainen näyte

Tilaa kirja

Maailma muuttuu nopeasti. Työ muuttuu aineellisesta aineettomaksi, käsistä korvien väliin. Varmuus muuttuu epätietoisuudeksi, ennalta tietämisen läsnäoloksi, erilaisuus häiriöstä voimavaraksi, terapia omaksi kasvuksi, tiedon merkitys oivalluksen mahdollistamiseksi. Määräämisen sijaan tuotannon tekijäksi tulee autenttinen vuorovaikutus. Tunteiden syrjään siirtäminen ja hallinta muuttuvat sallimiseksi, järkevyys henkilökohtaisuudeksi. Sääntöjen ja vakauden sijaan on jo kauan sitten siirrytty jatkuvaan muutokseen ja luovuuteen. Voiman sijaan tulee virtaus, vertikaalisuuden sijaan horisontaalisuus.

Tässä kirjassa, sekä edellisessä, ITSEstään-kirjassa Veli-Matti Toivonen ja Marja Koivisto ovat tutkineet, miten ihmisten työ ja elämä ovat muuttuneet. He ovat mallittaneet, minkälaisilla ajattelu- ja toimintatavoilla uudessa työssä ja elämässä voi pärjätä ja onnistua tässä. Minän kasvua ja kehitystä tukevassa NLP-kirjassa mukana on paljon hyviä, käytännöllisiä harjoituksia.

Kirjoittanut Veli-Matti Toivonen ja Marja Koivisto

Lataa ilmainen näyte

Tilaa kirja

Kun siirryimme aineellisesta tuotannosta aineettomaan, itsestä tuli työväline ja tuotannon tekijä. Samalla työn tekemisen tapa ja elämässä navigoimisen säännöt muuttuivat. ITSEstään perustuu sellaisten ihmisten mallittamiseen, jotka jo osaavat toimia tässä uudessa ajassa. Miten he toimivat, millaisilla periaatteilla ja keinoilla?

Kirjoittanut Veli-Matti Toivonen ja Marja Koivisto

Tilaa kirja