Mitä NLP on?

      NLP on malli, jolla voi tutkia ja tehostaa inhimillistä kommunikaatiota sekä tutkia ja muuttaa psyykkistä toimintaa. NLP:stä on hyötyä kaikkialla, missä vuorovaikutuksen laadulla on merkitystä ja missä on hyötyä siitä, että omaa kokemista, osaamista ja ajattelua voi ohjata.

NLP:tä käytetään laajasti työyhteisöjen kehittämisessä, sisäisen yhteistyön ja asiakasyhteistyön parantamisessa, työmotivaation ja muun työajattelun kehittämisessä ja yliäätään työyhteisön inhimillisen potentiaalin käyttöönotossa ja kehittämisessä. NLP:tä käytetään myös opetuksessa ja koulutuksessa oppimisen ohjaamisessa, terveydenhuollossa erittäin tehokkaana kyhytterapiamenetelmänä, urheiluvalmennuksessa jne.

Lisää NLP:stä

NLP koulutukset

NLP koulutukset ovat hyvin käytännönläheisiä. Kouluttaja esittelee vuorovaikutukseen ja kokemusten/elämysten rakentumiseen liittyviä ideoita ja menetelmiä ja usein demonstroi ne, jonka jälkeen koulutuksen osallistujat kokeilevat niitä työskennellessään pareina tai pieninä ryhminä. Ajatuksena on, että mitään ei tarvitse uskoa sinällään, vaan kaikki kokeillaan itse: ideoiden ja menetelmien toimivuus käytännössä ratkaisee niiden arvon. Tyypillistä NLP koulutukselle on, että ihmiset ovat hämmästyneitä, kun ideat ja menetelmät todella toimivat: ”Mukavia harjoituksia ja nämä vielä toimivat!”