Yrityskoulutukset

NLP esittely
– 1,5 tuntia. Mitä NLP on? Mitä se antaa lisää: vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, motivaatio, johtaminen, myynti. Tiivis esittely toimitusjohtajalle, johtoryhmällä, avainhenkilöille, henkilöstöosastolle tai henkilökunnalle. Tarkemmat tiedot: 0400 – 756 670, email: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

Motivoituminen/motivoiminen
– 1-2 päivää. Mitä motivaatio on, kuinka ihmiset motivoituvat. Jokainen ihminen motivoittuu johonkin: kuinka motivoin itseäni. Jokainen ihminen motivoituu jollakin tavalla: kuinka motivoin muita. Arvot, tavoitteet, mielleketjut, motivaatioajattelu. Tietoa, kokeiluja, demonstraatioita, harjoituksia. Tarkemmat tiedot: 0400 – 756 670, email:veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
– 2-4 päivää. Mitä on tämän päivän vuorovaikutusammattitaito, mitä vähintäänkin on hyvä osata ja tietää. Kuinka luodaan kontakti, ilmapiiri, kuinka puhutaan toiselle ymmärretävää kieltä sekä sanoin että sanattoman viestinnän tasolla. Kuinka annetaan palautetta, neuvotellaan. Miten otetaan ihmisten erilaisuus huomioon. Koulutus voidaan painottaa esimiestaitoihin, myyntiin tai työryhmän/tiimin yhteistyötaitoihin. Saatavilla myös kirja TÄSSÄ SUHTEESSA (linkki). Tarkemmat tiedot: 0400 – 756 670, email: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

Ajattelutaidot
– 2 päivää. Uusi kurssi. Oman ajattelun lähtökohdat. Ajattelutapa. Mielikuvat ja ajattelu. Ajattelun riittävä monipuolisuus. Ongelmanratkaisu. ’Guru’ajattelu ja viisausprosessit. Erilaisia menetelmiä ja harjoituksia oman ajattelun tutkimiseen ja kehittämiseen. Tarkemmat tiedot: 0400 – 756 670, email: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

Esittämis- ja esiintymistaidot
– 2 päivää. Esitykset kokouspuheenvuorosta monen sadan hengen tilaisuuksiin. Tarkemmat tiedot: 0400 – 756 670, email: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

Räätälöidyt koulutukset
– Kunkin yrityksen tarpeisiin räätälöity koulutus, mm. johtamisen strategiset taidot, esimiesten taitokoululutus, myyntikoulutus, tiiminvalmentajien täydennyskoulutus. Tarkemmat tiedot: 0400 – 756 670, email: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

NLP konsultointi
– Konsultointiprojektit työyhteisöpuolella. Tavoitteet, uusi ajattelu, ilmapiiri, kulttuurinmuutokset, kehitysprosessit Tarkemmat tiedot: 0400 – 756 670, email: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

NLP valmennus
– Henkilökohtaiset valmennusprojektit. 1 – N kertaa. Oma kehitys, oma oppiminen päätöksenteko, motivaatio, ongelmanratkaisu, työssä jaksaminen tai mikä muu tahansa omassa työssä kehittymiseen liittyvä aihe. Tarkemmat tiedot: 0400 – 756 670, email: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

NLP mallitusprojektit
Huipputiimeille, huippuyrityksille ja sellaisiksi tähtääville tarkoitettu ’hiljaisen tiedon’ intensiivisesti huomioiva tehostetun oppimisen ja työn kehittämisen projekti, jossa työskentelyvälineenä on mallittaminen. Nonakan hiljainen tieto/tacit knowledge on ehkä ajankohtaisin yritysten kehittämisen idea tällä hetkellä. NLP:ssä puolestaan on sellainen 30 vuoden mallittamiskokemus, jota voidaan käyttää juuri hiljaisen tiedon oppimisessa. Mallittaminen motivoi, antaa uuden ruiskeen kehittämiselle ja kehittymiselle, tehostaa oppimista ja antaa osallistujille paljon uusia konkreettisia välineitä kehittää työtään, ymmärtää omaa kehittymistään ja oppia oppimaan paremmin. Tarkemmat tiedot: 0400 – 756 670, email: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi. Katso tarkemmin mallittamisesta Modeal-valikosta.