Moni asia on ihan kielellä

Kielellä voi luoda tai katkaista yhteyden toiseen ihmiseen, määritellä asiat uudestaan, nostaa asioista uusia puolia esiin, puhua asioista niin, ettei puhu niistä sanaakaan, ohjata mielikuvia Ja niiden kautta tunteita, oloja, suhtautumista asioihin, luoda umpikujia tai – joskus yhdellä sanalla – pyyhkiä ajatus- ja tunnekummitukset olemattomiin.

Nainen osti antiikkikaupasta hyvin vanhan kokovartalopeilin. Illalla kotona hän seisoi peilin edessä alastomana, katseli itseään ja sanoi: ”Olisipa minulla kaksi kertaa isommat rinnat!” Kuului vain suhahdus ja hänen rintansa tulivat kaksi kertaa suuremmiksi. Hän meni iloisena kertomaan asiasta toisessa huoneessa olleelle aviomiehelleen. Aviomies katseli voimoaan hetken ja sai sitten idean. Housujaan riisuen hän lähti kiireesti huoneeseen, jossa peili oli. Alastomana peilin edessä seisoessaan hän sanoi: ”Ulottuisipa penikseni lattiaan!” Kuului vain suhahdus ja hänen jalkansa tulivat viiden sentin mittaisiksi.

Juuri näin kieli toimii: ymmärtääkseen sanotut asiat mieli tekee ne mielikuvina tai jollakin muulla tavalla. Siksi on tärkeätä miettiä mitä puhuu itselleen ja muille.

Tämän kirjan aineistoa tutkiessamme ja kehittäessämme meillä on ollut käytössämme tutkimusväline, jolla olemme päässeet todella selvittämään miten mieli prosessoi kieltä. Tätä NLP:n pohjalta kehitettyä välinettä, PIO -mallia, esitellään luvussa 1. PIO -malli antoi meille mahdollisuuden selvittää paljon aikaisempaa tarkemmin miten mieli ja keho prosessoivat kieltä.

Kun olimme löytäneet tutkimusvälineen, emme pysähtyneet pelkästään jo tunnettuihin asioihin, vaan jatkoimme laajemmalle ja syvemmälle kielen ja merkityksen rakenteeseen. Siksi tässä kirjassa voimme kuvata laajan joukon sanoja ja kielen rakenteen muotoja niin, että jokainen niitä käyttävä ymmärtää mitä kuulijan mielessä tapahtuu hänen kuullessaan nämä kielen ja merkityksen rakenteen muodot.

Kirjan aineisto avaa paljon mahdollisuuksia rakentaa oma kieli vuorovaikutuksessa osapuolten yhteisiä tavoitteita tukevaksi niin, että tavoitteet tulevat paljon helpommiksi saavuttaa ja joskus toteutuvat pelkästään siksi että niistä puhutaan juuri oikeilla kielen rakenteen muodoilla. Kirjan aineisto avaa myös paljon mahdollisuuksia rakentaa oma sisäinen puhe sellaiseksi, että voi säädellä sitä miten asiat kokee ja mitä puolia niistä sisäisessä kokemuksessa nousee esiin.

Missä tätä tietoa voi käyttää? Kaikessa vuorovaikutuksessa: kotona, kasvatuksessa, työelämässä, kokouksissa, neuvotteluissa, opetuksessa ja koulutuksessa, valmentamisessa, terveyden edistämisessä ja terapiassa.

Tässä kirjassa on paljon erilaisia havainnollisia esimerkkejä. Osa esimerkeistä on lyhytterapiatilanteista. Näitä esimerkkejä on käytetty siksi, että kun ideat ja menetelmät toimivat lyhytterapiassa, jossa ihmiset tekevät suuria muutoksia joskus lyhyessäkin ajassa, niin tämä takaa sen, että kirjan ideat toimivat muuallakin: työelämässä, koti- ja vapaa-ajan tilanteissa ja kaikkialla missä sanoja ja kieltä käytetään. (Kielen Taikaa -kirjan esipuhe)