” Kun moderni aika perustui paljolti talouteen, nyt aineeton on yhteisen elämän perusta ja ratkaisee sen säilymisen tai häviämisen. Aineeton on uusi ’ideamagneetti’, kun aikaisemmat modernin ideat menettävät lumoaan. Kaikesta talouspuheesta huolimatta kriisi on meidän päässämme! Leonardo da Vinciä mukaillen, se on cosa mentale, jotain joka muokkaa kollektiivista mieltämme,” kirjoitti Michel Maffesoli vuonna 2013.

Elämisen suunta on muuttumassa täydellistymisestä kokonaistumiseen, itsetunnosta metuntoon, tiedosta intuitioon, hallinnasta sallintaan, tietämisestä hämmästymiseen, ymmärtämisestä yllättymiseen, kielestä kehollisuuteen, virallisesta arkiseen läheisyyteen, valmiista malleista kunkin hetkiseen yhteiseen luovuuteen. Totuuksista tulee hetkellisiä ja paikallisia. Sanat ymmärretään samoin enää yhdessä kokeilevien projekteissa. ’Kokeilla ja havainnoida’, tässä puitteessa kaikki on koko ajan oikein.

Hyvät ja kokeneet NLP:n käyttäjät eivät enää tee mitään. Tässä ’sallinnan’ projektissa, joka korvaa modernin ajan luonnon/mielen/tunteiden/ajan/stressin jne ’hallinnan’ projektit, kohtaamme ’voiman/voimat’, siis yksittäistä ihmistä suuremmat asiat. Niitä ei voi perinteisillä tekniikoilla, edes NLP menetelmillä hallita. NLP menetelmä on enää lähtöalusta kutsua ’voima’ esiin. Kun se on tullut, kun ’voima’ poikkeaa käsikirjoituksesta, ei tarvitse enää tehdä mitään … se tekee.

Jo pitkään on purettu modernin ajan (tehdasteollisuus, jossa painotus tehokkuudessa ja aineellisessa) mielenperintöä: sisäiset kriitikot ovat saaneet kyytiä, hierarkiat ovat muuttuneet vertaisuudeksi muuallakin kuin koutsauksessa, perinteisten asiantuntijoiden aika alkaa olla ohi. Pyrkimys kohti virheettömyyttä ja täydellisyyttä jossakin tulevaisuudessa on vaihtumassa kokonaistumiseksi tässä ja nyt.

Modernin ajan perusmetodi oli pilkkominen. Aikakin pilkottiin menneeseen, joka oli vanhaa ja vähäarvoista, nykyiseen, jossa huomio oli ongelmissa, puutteissa ja niiden korjaamisessa, ja tulevaan, jossa oli kaikki hyvä. Nämä olivat irti toisistaan, mielikuvissakin. Menneisyyttä ei tarvittu enää, tulevaisuus oli jossakin muualla. NLP Master koulutuksessa ihmiset tarkistivat nykyisen ja tulevan välisen suhteen. Jos ne olivat irti, tuli helposti mieleen pienuus, voimattomuus, kiire ja uupuminen: kuinka paljon vielä tehtävää ennenkuin on läheskään täydellinen. Jo niiden lähentäminen helpotti oloa, kun ne koskettivat toisiaan katosi osa kielteisistä tunteista, kun ne laittoi lomittain tai päällekkäin, tuli energiaa ja innostusta.

Nyt eletään alkujen ja syntymisten aikaa: uusia ideoita, nuoruutta, luovuutta, innostusta, alkamisia, syntyjä. Pepe Willberg, nuorekas 68 -vuotias sanoi TV:ssä, että hän on aloittanut lauluopinnot. Kaikki on koko ajan alussa, muuallakin kuin kommunikaatioteknologiassa. Siitä on kysymys, siksi tämä ’kriisi’. Sana kriisi on alunperin kreikkaa ja yksi sen perusmerkitys on ’tuomio’. Eteenpäinmenevä aika tuomitsee ainakin paikoilleen jääneet. Toinen kriisi -sanan perusmerkitys on ’seula’. On helppo kuvitella mitä tämä aika seuloo. NLP menetelmissäkin painotukset siirtyvät uusiin paikkoihin ja samalla löytyy kokonaan uusia menetelmiä. Olemme Totte Vadénin kanssa jakaneet näitä ideoita, kokemuksia ja menetelmiä Cosa Mentale NLP sessioissa: ’Voiman’ opastamana, Ei-tekeminen, Hadjadjin neljä keidasta, Hand-dancing eheytykset, Kehojen keskustelut, Kokonaistuminen, ja monia muita mielenkiintoisia uusia tapoja tehdä NLPtä.