Kaikki muuttui jo, työssä ja elämässä yleensäkin: Työ muuttui aineellisesta aineettomaksi, käsistä korvien väliin. Varmuus muuttui epätietoisuudeksi, ennalta tietäminen läsnäoloksi, erilaisuus häiriöstä voimavaraksi, terapia omaksi kasvuksi, tiedon merkitys oivalluksen mahdollistamiseksi. Määräämisen sijaan tuotannon tekijäksi tulee autenttinen vuorovaikutus. Tunteiden syrjään siirtäminen ja hallinta muuttuvat sallimiseksi, järkevyys henkilökohtaisuudeksi. Sääntöjen ja vakauden sijaan on jo kauan sitten siirrytty jatkuvaan muutokseen ja luovuuteen. Voiman sijaan tulee virtaus, vertikaalisuuden sijaan horisontaalisuus. 

Olemme Marja Koiviston kanssa mallittaneet niitä ihmisiä, jotka näyttävät voivan hyvin täällä uudessa maailmassa. ITSEstään kirjassa jo kerroimme, mitä olemme heiltä oppineet. MINÄTYÖ jatkaa vielä eteenpäin: mitä tapahtuu, kun omasta itsestä ja henkilökohtaisuudesta tulee tuotantovoima. Uudessä työssä ja elämässä tarvitaan uusia metataitoja. Ne ovat lyhyesti sanottuina 1) hyvä suhde omaan itseen, 2) taito olla läsnä, 3) intuition käyttö ja 4) hyvät vuorovaikutustaidot. 

Toisessa luvussa kerrotaan oman itsen syntysanoista. Kuinka monta kertaa voi elämänsä aikana syntyä uudelleen? Kuinka minäkuva rakennetaan ja kuinka se muuttuu? Kolmas ja neljäs luku käsittelevät runsaudessa elämistä ja sisäistä vapautta. Viimeisessä luvussa kurkistetaan vielä eteenpäin: jos näin mennään eteenpäin, mihin oikein voisi päästä?

Kirja sisältää paljon tietoa, hyviä NLP harjoituksia, esimerkkejä ja tarinoita. Kuinka pitkällä sinä jo olet uudessa maailmassa?